Archive for 29 Octubre 2007

Falles a Vilafranca

El Xavi Aranda de Vilafranca ens fa arribar la següent notícia 

Notes sobre la vigilia de la festivitat de la canonització de Sant Raimon de Penyafort feta el 1601
 
"Nota, que a 6 de juny del 1601, al punt de vuiyt ores y mige, per odre dit clavari, foren ensesas las llanternas de la iglésia Parrochial, y campanar, y les de la Casa de la Vila y torra de la Vall del Castell. Y axí féu ensendre les grellas de davant de la Casa de la Vila, y a casa dels jurats y las fallas de garbons les quals eren per los carrers, que les avian fetes per orde del dit clavari."
 
El Llibre Verd de Vilafranca. Vòlum 2. Pàg. 438
 
Segons el diccionari Pompeu Fabra:
 
Garbó: Feix de sarments, de branquillons.
Sarment: Branca de cep.
 
El qual, encara que ja m'ho imaginava, és la primera notícia que tinc que a Vilafranca s'utilitzessin falles com a sistema d'il.luminació festiva. El que sí que sabía la extensa utilització de les teieres i les graelles com a forma d'il.luminar la vila per celebrar alguna cosa, fins a arribar a aquest extrem:
 
“L’any 1686 en motiu de la victòria de Breda es guarní la terra amb graelles i altres coses. Es col.locaven vàries teieres al voltant de la torra del campanar que formaven una corona de foc que devia d’èsser visible per tot aquest pla i anunciava la joia que cremava en el cor dels vilafranquins. L’espectacle havia d’ésser fantàstic i devia atreure els pagesos cap a la vila com a papallones.”
 
Font: Lluminàries d'altres temps. Diari Acció catòlica. Juny del 1928. 
 
 
xavi

[@more@]

css.php